1211 Titus Street

Gilmer, Texas  75644

Tel (903) 680-1952